Posty

Sfery rozwoju emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym.

Obraz
Emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym.
Doświadczanie Emocji
Wasze dzieci zdobywają świadomość emocji. Potrafią je porównywać, identyfikować oraz łączyć z różnymi sytuacjami dotyczącymi teraźniejszości oraz przeszłości. Trzy podstawowe słowa jakie trzeba tutaj uwzględnić to Czuję, Przeżywam, Doświadczam. Ekspresja Stanów Emocjonalnych.  Dziecko nabywa i rozwija umiejętności wyrażania własnych emocji a także reagowania na emocje innych.
Ponadto! Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią odczytywać sygnały niewerbalne takie jak ; mimika, mowa, gęsty. Pojawiają się także zmiany w sposobie przeżywania emocji przez dziecko np. czerwienienie się czy pocenie oraz wiele oznak ruchowych jak klaskanie, podskoki. Dzielenie się swoimi emocjami. Dziecko komunikuje o tym co czuje, potrafi nawiązać rozmowę dotycząca tego co przeżywa, odczuwa. Radzenie Sobie z Emocjami. Etap ten ma wpływ na regulowanie oraz kontrolowanie emocji u dziecka. Dziecko w sytuacji pojawienia się danej emocji reaguje adekwatnie…

Dziecko lustrem rodziców

Obraz
Dziecko lustrem rodziców